2015/16 online feladatok

1. forduló.

1. feladat: bolgár nyelv

2. feladat: török nyelv

3. feladat: aleut nyelv

 

2. forduló.

1. feladat: magyar nyelv

2. feladat: nkonya nyelv

3. feladat: hettita nyelv

4. feladat: grúz nyelv

5. feladat: maszáj nyelv

 

3–4. forduló.

1. feladat: nyenyec nyelv

2. feladat: orkhoni nyelv

3. feladat: romani nyelv

4. feladat: szanszkrit nyelv